Hỗ trợ trực tuyến

Ms: Nana

0987 919 040

0 Sản phẩm
Bạn chưa có sản phẩm nào

THIẾT BỊ KIỂM KHO | DATA COLLECTOR

Máy kiểm kho giá rẻ Datamax

• Giao diện đơn giản, dễ hiểu

• LCD chuyển tiếp cho điều kiện làm việc rộng

• Không yêu cầu nền tảng lập trình Bấm hiển thị thêm nội dung

Máy kiểm kho giá rẻ Datamax

• Giao diện đơn giản, dễ hiểu
• LCD chuyển tiếp cho điều kiện làm việc rộng
• Không yêu cầu nền tảng lập trình

Loading...
Gửi thông tin liên hệ