Máy quét mã vạch QR Datamax Orbit DS600 – Khả năng đọc mạnh nhất và chính xác trên thẻ căn cước công dân

1.960.000

Chat ngay